महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘चरित्रसंग्रह सुभेदार थोरले मल्हारराव होळकर  खंड दहा’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!