महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘श्रीज्ञानेश्वरदर्शन (भाग पहिला) दर्शन प्रवेश व साहित्य खंड’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!