महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘महाराष्ट्राचे शिल्पकार प्रा. र. धों. कर्वे’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!