महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून नवलेखक अनुदान  योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत सन 2024 करीता नवलेखकांकडून त्यांचे साहित्य दि. 1 जानेवारी, 2024 ते दि. 31 जानेवारी, 2024 या कालावधीत  मागविण्यात आली आहेत. नवलेखक अनुदान योजना 2024 माहितीपत्रक अर्ज पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

अभिप्राय द्या!