महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘श्री बाळकोबा नरहर भावे (बाळकोबा भावे) यांचे समग्र वाड्.मय खंड  1- गीता तत्त्वबोध : कर्मयोग भक्तियोग, ज्ञानयोग’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

 

अभिप्राय द्या!