हे पुस्तक मंडळाच्या ‘महाराष्ट्राचे शिल्पकार’ या चरित्रमालेमध्ये प्रकाशित करण्यात आले आहे. सदर पुस्तकाचे लेखन प्रा. पु.द. कोडोलीकर यांनी केले आहे.

PDF डाऊनलोड

अभिप्राय द्या!