सन 2012 चा श्री.पु. भागवत पुरस्कार मॅजेस्टिक प्रकाशन, मुंबई या प्रकाशन संस्थेस प्रदान करण्यात आला.सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

अभिप्राय द्या!