सन 2021 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्री. भारत सासणे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

सन 2021 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्री. भारत सासणे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची छायाचित्रे .
सन 2021 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्री. भारत सासणे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची छायाचित्रे .

 

अभिप्राय द्या!