सन 2021 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्री. भारत सासणे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

सन 2021 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्री. भारत सासणे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची छायाचित्रे .
सन 2021 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्री. भारत सासणे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची छायाचित्रे .

 

This Post Has One Comment

  1. मारोती वाघमारे

    खूप चांगला उपक्रम राबविण्यात आला आहे,ह्यामुळे वाचन संस्कृतीला चालना मिळून ज्ञानात भर पडेल व सर्वांगीण विकास साध्य होईल….

अभिप्राय द्या!