सन 2011 चा श्री.पु. भागवत पुरस्कार नवचैतन्य प्रकाशन, मुंबई या संस्थेस प्रदान करण्यात आला. .सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

अभिप्राय द्या!