महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘तत्त्वज्ञान आणि नीतिशास्त्र नीतित्त्वज्ञान राजकीय आणि सामाजिक खंड 3’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

 

अभिप्राय द्या!