महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘ होळकरांची कैफियत  खंड सहा ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!