महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने बालबोध रत्नमाला (19 व्या शतकातील बालवाङ्मय )  हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!