महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘ गौतमीमाहात्म्य व तिच्या अष्टांग स्थानांचा सांस्कृतिक अभ्यास (भाग-1) ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!