महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘महाराष्ट्राच्या प्रयोगात्म लोककला परंपरा आणि नवता (1850 ते 2016)’ हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!