महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा‍च्यावतीने ‘गौतमी माहात्म्य व तिच्या अष्टांग स्थानांचा सांस्कृतिक अभ्यास भाग – 2 अष्टांगांचा अभ्यास  ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

 

अभिप्राय द्या!