सन 2011 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रा.के.ज.पुरोहित यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

सन 2011 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रा.के.ज.पुरोहित यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .
सन 2011 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रा.के.ज.पुरोहित यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

अभिप्राय द्या!