सन 2019 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्रीमती अनुराधा पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .
सन 2019 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्रीमती अनुराधा पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .
सन 2019 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्रीमती अनुराधा पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .
सन 2019 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्रीमती अनुराधा पाटील यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

अभिप्राय द्या!