सन 2012 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार श्री. ना. धों. महानोर यांना प्रदान करण्यात आला.सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

अभिप्राय द्या!