महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘मराठी व्युत्पत्तीकोश’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!