महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘भरतमुनिविरचितं नाट्यशास्त्रम खंड – पहिला अध्याय 1 ते 12 (मराठी अनुवाद पदच्छेद आणि अन्वयासह)’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

 

अभिप्राय द्या!