या पुस्तकाच्या माध्यमातून मंडळाने लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे निवडक वाङ्मय पुस्तक रूपाने प्रकाशित केले आहे

                                                     PDF डाउनलोड  | E – Pub डाउनलोड | Mobi डाउनलोड                                                                                                                       

अभिप्राय द्या!