महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्रसंग्रह महाराणी जमनाबाई साहेब गायकवाड यांचे चरित्र भाग 3 ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

This Post Has 2 Comments

  1. Meenakshee Nagrale

    खूप माहितीपूर्ण पुस्तक…आभारी आहे

अभिप्राय द्या!