महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘भारतीय ज्ञानपीठ (1965 – 2002) ’हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!