महाराष्ट्रातील संतांच्या निवडक वचनांचा अनुवाद ‘अभंग सेतू’ या ग्रंथाच्या माध्यमातून मंडळाने प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!