महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा‍च्यावतीने ‘गौतमी माहात्म्य व तिच्या अष्टांग स्थानांचा सांस्कृतिक अभ्यास (भाग – 3) गोदा संस्कृती’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

 

 

अभिप्राय द्या!