महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘आयुर्वेदीय शब्दकोश : संस्कृत – संस्कृत – मराठी प्रथम खंड 1 (अ ते न) ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!