महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने   ‘श्रीमत् भगवद् पूज्यपाद आद्य शंकराचार्य कृत अपरोक्षानुभूति (अर्थ व विवरणा सहित)’हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!