महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘महाराष्ट्राचा इतिहास प्रागैतिहासिक महाराष्ट्र खंड पहिला भाग 1 ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!