महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘महाराज सयाजीराव गायकवाड चरित्रसंग्रह भाग 1 ’ हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

अभिप्राय द्या!