महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘महाराष्ट्राचा खाद्यसंस्कृतीकोश’ हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

 

अभिप्राय द्या!