महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळा‍च्यावतीने ‘श्री बाळकोबा नरहर भावे (बाळकोबा भावे) यांचे समग्र वाङ्मय खंड 3 – बाळकोबांचे पत्र – मैत्र ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

 

अभिप्राय द्या!