महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘श्री बाळकोबा नरहर भावे (बाळकोबा भावे) यांचे समग्र वाड्.मय खंड 2 – पातंजल योग दर्शन व ब्रह्मसूत्र शांकरभाष्य विवेचन (चार अध्ययाय)’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

This Post Has One Comment

  1. Dr. Santosh Kakade

    Excellent Availability, Thank you for sharing such valuable literature.

अभिप्राय द्या!