महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘अहिल्याबाई  होळकर गौरवगाथा लोकमातेची  खंड आठ ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

 

अभिप्राय द्या!