महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने ‘श्रीज्ञानेश्वरदर्शन (भाग दुसरा) अध्यात्म खंड व शास्त्रीयादि विषय ’   हा ग्रंथ प्रकाशित केला आहे. PDF डाउनलोड

This Post Has One Comment

  1. Suresh Deshpande

    खूप छान विषयावरील ग्रंथ ! अभिनंदन !!

अभिप्राय द्या!