महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचे ‘ पुस्तक प्रकाशन ‘ हे मुख्य उद्दिष्ट असून मंडळाने वैविध्यपूर्ण विषयांवरील मौलिक ग्रंथ प्रकाशित केले आहेत. मंडळाकडून प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांची विक्री सुरुवातीपासूनच शासकीय मुद्रणालयाच्या मुंबई,पुणे,औरंगाबाद, कोल्हापूर व नागपूर येथील शासकीय ग्रंथांगारांकडून तसेच खाजगी वितरकांच्या माध्यमांतूनदेखील केली जात आहे. वाचकांच्या सोयीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाची पुस्तके मिळणाऱ्या महाराष्ट्रातील शासकीय ग्रंथागारांचे व जिल्हानिहाय  ग्रंथवितरकांचे संपर्क क्रमांक याबाबतची माहिती.

मंडळाची प्रकाशने मिळण्याची ठिकाणे

1) संचालक

शासकीय ग्रंथागार, शासन मुद्रण, लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय,नेताजी सुभाष मार्ग, चर्नीरोड, मुंबई – 400 004

फोन नं – 022- 23699778 / 022 – 23630695/ 022- 23690063 /श्री. विजय मांजरेकर -मो. 9920834806

2) व्यवस्थापक

शासकीय फोटोझिंको मुद्रणालय व ग्रंथगार,फोटोझिंको मुद्रणालय,जी.पी.ओ. नजीक,पुणे – 411 001.

फोन नं- 020- 26125808/26124759/श्री.मिलिंदआमरे – 9021779073

3) व्यवस्थापक

शासकीय मुद्रणालय व ग्रंथागार, सिव्हिल लाईन्स, नागपूर- 440 001.

फोन नं. –  0712-2562615/श्री. निरंजन नाईक – मो.9423409338

4) सहायक संचालक

शासकीय लेखनसामग्री भांडार व ग्रंथगार,रेल्वे स्टेशन, पैठण रोड,औरंगाबाद 431 001

संपर्क: श्री. संदीप काळे – मो.9049479314/ श्री.अजय गंगावणे – मो. 9822646733

5) व्यवस्थापक

शासकीय मुद्रणालय व लेखनसामग्री भांडार,ताराबाई पार्क,कोल्हापूर-416 003.

फोन नं. –  0231-2650395/2650402 /श्री.महेश सोनावणे – 9225805856

जिल्हानिहाय ग्रंथवितरकांचे संपर्क :

१) मॅजेस्टिक बुक स्टॉल, गिरगाव, मुंबई

मो. 98205 29737

२ ) संवाद ग्रंथ वितरण, मुंबई.

मो. 88790 39143

३ ) टिंब बुक शॉप, मुंबई.

मो. 9819245972

४ ) मॅजेस्टिक बुक डेपो, ठाणे.

मो.91671 30931

दू. 022 2537 6865

५ )  पपायरस बुक स्टोअर, कल्याण, जि. ठाणे

मो.97694 49694

६ ) अक्षर साहित्य, चिपळूण, जि. रत्नागिरी.

मो.86052 14330/94232 94230

७ ) विघ्नेश पुस्तक भांडार,कणकवली, जि.सिंधुदुर्ग.

मो.94223 79320/82084 30500

८ )  ज्योती स्टोअर्स बुकसेलर, नाशिक.

मो.94222 57117

९ ) अक्षय लॉ बुक सेलर्स, देवपूर, धुळे.

मो.98232 60688

१०) अथर्व पब्लिकेशन, जळगाव

मो.97646 94797/ 96732 39666

११ ) शब्दालय प्रकाशन, श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर.

मो. 98220 08796/9822525444

१२ ) पुस्तकपेठ, पुणे.

मो.98220 03411

१३ ) अक्षर पुस्तकालय, पुणे

मो.98340 32015/96575 02552

१४ )  के सागर बुक सेंटर, पुणे

मो.98231 21395

दू. 020 2445 3065

१५ ) बलशेटवार बुक सेलर्स, सातारा.

मो. 94220 38611

दू. 02162 235 073

१६ ) गजानन बुक स्टोअर्स, सोलापूर.

मो. 94210 47547

१७ ) मेहता बुक सेलर्स, कोल्हापूर.

मो.98230 15319

१८ ) साकेत बुक वर्ल्ड, औरंगाबाद.

मो. 88888 64229/

१९ ) तुला  ग्रंथ वितरण, औरंगाबाद

मो. 96379 04001/87669 14545

२० ) सह्याद्री ग्रंथ वितरण आणि प्रकाशन,औरंगाबाद

मो.94030 67824

२१ ) दिपाली बुक एजन्सी, जालना.

मो. 96371 83058

२२ ) संत नामदेव पुस्तकालय,अंबड, जि.जालना

मो. 94207 05653

२३ ) देबडवार पुस्तक भांडार, नांदेड.

मो.94236 15127

२४ ) अभंग पुस्तकालय, नांदेड

मो.98234 70756

२५ ) शारदा बुक डेपो, उस्मानाबाद.

मो.98220 79422/98226 13113

२६ ) भारतीय पुस्तकालय, लातूर.

मो.94214 53584

२७ ) प्रकाश बुक डेपो, अकोला.

मो. 94217 92847

२८ ) पॉप्युलर बुक सेंटर, अमरावती.

मो.83780 93826/94229 18577

२९ ) बुक कट्टा, अमरावती

मो. 89999 89763

३० ) स्वराज्य  भांडार महिला सेवा मंडळ, वर्धा

मो.94226 33771

३१ ) मे. साहित्य प्रसार केंद्र, नागपूर.

मो.94221 12720

३२ ) आशीर्वाद एज्युकेशन सप्लायर्स, चंद्रपूर.

मो.98345 44351

३३ )  मुद्रा बुक डेपो, पालघर

मो. 90040 86520

३४ ) सहित वितरण, विरार, जि. पालघर

मो.98677 52280/ 99603 74739

३५ )  मावळे बुक डेपो, कर्जत, जि. रायगड

मो.98225 57939

३६ ) रघुवंशी बुक डेपो, नंदुरबार.

मो.88884 51186

३७ ) वॉल्डन बुक स्टोअर, सांगली.

मो. 97669 75165/82087 89070

३८ )  पूजा ग्रंथ वितरण, परभणी.

मो.98609 85652

३९ ) गोपाल बुक सेलर,  हिंगोली.

मो.99211 19010

४० ) अनुराग पुस्तकालय, अंबाजोगाई, बीड.

मो.94234 71070

४१ ) टिकार बुक एम्पोरिअम, जि. बुलढाणा.

मो.96894 80032

४२ ) शब्दमळा बुक गॅलरी, चिखली, जि.बुलडाणा

मो. 98813 10258

४३ )  बीज ग्रंथ वितरण, शेगाव, जि.बुलडाणा

मो.94214 67640

४४ ) उन्नती बुक्स अँड जनरल दुकान, वाशिम.

मो.94208 38955/94059 43394

४५ ) गणेश पुस्तकालय, यवतमाळ.

मो.94231 31275

४६ ) व्हीजन बुक शॉप,  भंडारा.

मो.89832 93113

४७ ) नवनीत स्टोअर्स, गोंदिया

मो. 93739 39225

४८ ) राहुल ट्रेडिंग कंपनी अँड बूक डेपो,  गडचिरोली.

मो. 94221 50618