महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व मराठी भाषा साहित्य संशोधन परिषद, लातूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.30 ऑक्टोबर, 2020 रोजी  ‘वाचन आणि माझी जडणघडण’ या विषयावर डॉ. पृथ्वीराज तौर यांचे ऑनलाईन व्याख्यान  आयोजित करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !

अभिप्राय द्या!