सन 2022 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रा. चंद्रकुमार नलगे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची  छायाचित्रे .

सन 2022 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रा. चंद्रकुमार नलगे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची छायाचित्रे .
सन 2022 चा विंदा करंदीकर जीवन गौरव पुरस्कार प्रा. चंद्रकुमार नलगे यांना प्रदान करण्यात आला. सदर पुरस्कार वितरण समारंभाची छायाचित्रे .

 

This Post Has One Comment

  1. vinod khare

    hardik abhinandan………

अभिप्राय द्या!