महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजनेअंतर्गत सन 2021 चे राज्य वाङ्मय पुरस्कार शासनाकडून मराठी भाषा विभागाकडून जाहीर करण्यात आले आहेत. सदर पुरस्कार पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

अभिप्राय द्या!