महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्यावतीने स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजना राबविले जाते. सदर योजनेअंतर्गत सन 2020 चे स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कार जाहीर झाले आहेत. राज्य वाङ्मय पुरस्कार योजनेचा  सन 2020 चा निकाल पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

अभिप्राय द्या!