महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाकडून नवलेखक अनुदान  योजना राबविण्यात येते. सदर योजनेअंतर्गत सन 2022 करीता नवलेखकांकडून त्यांचे साहित्य दि. 1 जानेवारी, 2022 ते दि. 31 जानेवारी, 2022 या कालावधीत  मागविण्यात आली आहेत. नवलेखक अनुदान योजना 2022 माहितीपत्रक व अर्ज पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

 

अभिप्राय द्या!