मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व संस्था  यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 24 जानेवारी, 2021 रोजीचे कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत. सस्नेह निमंत्रण !

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व अनुयोग शिक्षण संस्था, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.24 जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व राजर्षी शाहू महाविद्यालय, लातूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.24जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !कार्यक्रम पाहण्यासाठी लिंक –https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3A3e6f8caa31b94f1da61ba6b4415ae29a%40thread.tacv2%2F1611219349205%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522e8f34de1-f7db-463e-bb7f-379d5e6286a8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25221198c7c9-8ff2-4a11-8f79-f4460b9a3d68%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=7473b003-d4b5-44e9-873f-58b0cf27d5e3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

 

अभिप्राय द्या!