मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा निमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई,साहित्य संस्था व विद्यापीठे यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि. 23 जानेवारी, 2021 रोजीचे कार्यक्रम खालीलप्रमाणे आहेत. सस्नेह निमंत्रण !

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व दक्षिण महाराष्ट्र साहित्य सभा, कोल्हापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.23 जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व अनुयोग शिक्षण संस्था, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.23 जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !

 

मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व मुंबई मराठी साहित्य संघ, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.23 जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण ! कार्यक्रम पाहण्यासाठी लिंकhttps://drive.google.com/file/d/1tNMg1BHxcsCDwWsgzRic3gBjkrlQ9sga/view
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व कोकण मराठी साहित्य परिषद , युवाशक्ती यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.23जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण ! कार्यक्रम पाहण्यासाठी लिंक – https://www.facebook.com/komsapyuvashakti/Mo – 9870617124,9820163127
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व महाराष्ट्र साहित्य परिषद, पुणे शाखा जळगाव यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.23जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यापीठ, औरंगाबाद यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.23जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !
मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडयानिमित्त महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई व छत्रपती शाहू महाविद्यालय, लासूर स्टेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.23जानेवारी, 2021 रोजी कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. सस्नेह निमंत्रण !कार्यक्रम पाहण्यासाठी लिंक – https://meet.google.com/bow-guzu-urx

 

अभिप्राय द्या!